1. OE05 : Õendusabi lepingumahud ja tegelik kasutus lepingupartnerite ja haiglaliikide lõikes

  Uuendatud: 14.08.2020

  1. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, TÜ Kliinikum SA, Ida-Tallinna Keskhaigla AS, ..., OÜ AZELTOR (95)
  2. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  3. Haiglaliik: LEPINGUPARTNERID KOKKU, HVA ASUTUSED KOKKU, ...Piirkondlik Haigla, ...Keskhaigla, ..., HAIGLAVÕRGU VÄLISED PARTNERID KOKKU (6)
  4. Eriala: ÕENDUSABI KOKKU, ...Koduõendus, ...Statsionaarne õendusabi, (3)
  5. Periood: AASTA KOKKU, ...I poolaasta, ...II poolaasta, (3)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 2. OE20 RHK-10 diagnoosirühmade kasutus õendusabis

  Uuendatud: 3.06.2021

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Diagnoosirühm: KOKKU, A00-B99 Teatavad nakkus- ja parasiithaigused, C00-D48 Kasvajad, D50-D89 Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid, ..., Z00-Z99 Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (22)
  3. Näitaja: Isikud, Ravijuhud, Summa, (3)
  4. Tervishoiuteenuse tüüp: TEENUS KOKKU, Statsionaarne õendusabi, Koduõendus, Õendusabi üldhooldusteenusel, (4)


 3. OE30 Vanusrühmade ja isiku maakondade kaupa õendusabi kasutus (ravijuhud; isikud)

  Uuendatud: 28.07.2021

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. Konto nimi: ÕENDUSABI KOKKU, ...Statsionaarne õendusabi, ...Koduõendus, ...Õendusabi üldhooldusteenusel, (4)
  3. Isiku elukoha maakond: EESTI KOKKU, Harju, Hiiu, Ida-Viru, ..., Määramata (17)
  4. Vanusrühm: VANUS KOKKU, 0-14 aastased, 15+ aastased, (3)
  5. Näitaja: Ravijuhud, Isikud, (2)