1. DRG10 DRG kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 14.09.2021

  1. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Tallinna Lastehaigla SA, TÜ Kliinikum SA, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, ..., AS Viimsi Haigla (56)
  2. Kood ja nimi: KOKKU, 4 Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, 5 Koljuvälised veresoonte operatsioonid, 6 Karpaalkanali avamine, ..., 036R Laserprotseduur vikerkestal ja eeskambris, lühike ravi (758)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikud, (3)
  4. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)


 2. TG0001 Teenuserühmade kaupa tervishoiuteenuste kasutus (isikud; kordade arv; ravijuhud)

  Uuendatud: 29.12.2020

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Teenuse liik: TEENUSERÜHMAD KOKKU, ...VASTUVÕTUD KOKKU, ...VERI JA VERETOOTED KOKKU, ...VOODIPÄEVAD KOKKU, ..., ...OPERATSIOONID JA LISAVAHENDID KOKKU (12)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikud, (3)


 3. TG01 Teenuserühma ''VASTUVÕTUD'' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 2.03.2020

  1. Teenuse kood ja nimi: VASTUVÕTUD teenused KOKKU, 3002 Eriarsti esmane vastuvõtt, 3004 Eriarsti korduv vastuvõtt, 3015 Vaimse tervise õe vastuvõtt, ..., 9505 Rohelise ja sinise triaaþikategooriaga patsiendi käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas (50)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Aktsiaselts Hanvar, Qvalitas Arstikeskus AS, Pintmann Grupp OÜ, ..., OÜ Taurus Kliinik (156)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikud, (3)
  4. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 4. TG02 Teenusrühma 'Veri ja veretooted' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 29.12.2020

  1. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Kood ja nimi: VERI JA VERETOOTED TEENUSED KOKKU, 4001 Konservveri (1 doos 468-558 ml), 4002 Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230-350 ml), 4003 Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega, lastedoos (1 doos kuni 150 ml), ..., 4131 Patogeenide inaktivatsioon plasmas (43)
  3. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Põlva Haigla AS, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, SA Hiiumaa Haigla, ..., AS Medicum Tervishoiuteenused (36)
  4. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikud, (3)


 5. TG03 Teenusrühma 'Voodipäevad' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 31.12.2020

  1. Kood ja nimi: VOODIPÄEVAD teenused KOKKU, 2001 Sisehaigused, 2002 Kardioloogia, 2003 Kutsehaigused, ..., 8031 Funktsioone toetav taastusravi (alla 19 aastasele isikule) (60)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, TÜ Kliinikum SA, Tallinna Lastehaigla SA, ..., Ortopeedia Arstid AS (34)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikud, (3)
  4. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 6. TG04 Teenusrühma Operatsioonid ja lisavahendid kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 19.03.2019

  1. Kood ja nimi: OPERATSIOONID JA LISAVAHENDID teenused KOKKU, 10301 Dorsaalintsisioon, 10302 Vasoresektsioon, 10303 Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine troakaari abil, ..., 2972L Bronhide mõõtekomplekt ja mõõteballoon (941)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Jõgeva Haigla SA, Pärnu Haigla SA, Tallinna Lastehaigla SA, ..., AS Medicum Tervishoiuteenused (75)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikud, (3)
  4. Aasta: 2018, 2017, 2016, 2015, (4)


 7. TG041 Teenusrühma ''Operatsioonid'' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 21.02.2020

  1. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, TÜ Kliinikum SA, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, Ida-Tallinna Keskhaigla AS, ..., AS Medicum Tervishoiuteenused (70)
  2. Kood ja nimi: OPERATSIOONID KOKKU, 100401 Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral, 100402 Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika), 100403 Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en block, ..., 051003 Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia (785)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, Isikuid, (3)
  4. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)


 8. TG05 Teenusrühma Anesteesia kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 21.05.2021

  1. Kood ja nimi: ANESTEESIA teenused KOKKU, 2101 Anesteesia kestus alla 0,5, 2102 Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1, 2103 Anesteesia kestus 1 kuni alla 2, ..., 2207 Anesteesia kestus alates 7 (17)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Jõgeva Haigla SA, Läänemaa Haigla SA, Pärnu Haigla SA, ..., Näo-lõualuukirurgia Keskus OÜ (51)
  3. Aasta: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  4. Näitaja: RJ, Kordi, isikuid (IK), (3)


 9. TG06 Teenusrühma ''Laboratoorsed uuringud'' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 8.04.2019

  1. Kood ja nimi: LABORATOORSED UURINGUD teenused kokku, 6916 Lahang histoloogilise uuringuta, 6957 silindrid pikkusega üle 10 cm, 66100 Albumiin, valk*, ..., 66823 Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk) (189)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, OÜ BALNEOM, TÜ Kliinikum SA, ..., City Hambakliinik OÜ (117)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, isikuid, (3)
  4. Aasta: 2018, 2017, 2016, 2015, (4)


 10. TG07 Teenusrühma ''Uuringud ja protseduurid'' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 3.04.2019

  1. Kood ja nimi: UURINGUD JA PROTSEDUURID teenused kokku, 6004 Silma ultraheliuuring, 6056 Kompuutertomograafia (Pea Uuring), 6058 Kompuutertomograafia (Kaks Piirkonda), ..., 740205 Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur (559)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Pärnu Haigla SA, Tallinna Lastehaigla SA, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, ..., OÜ Narva Kliinik (149)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, isikuid, (3)
  4. Aasta: 2018, 2017, 2016, 2015, (4)


 11. TG08 Teenusrühma ''Ravimid'' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 8.04.2019

  1. Kood ja nimi: RAVIMID teenused kokku, 200R Ravi erütropoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750-1500 g ja gestatsio, 202R Tsütomegaloviirusinfektsiooni ravi, ühe päeva raviannus, 212R Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus, ..., 399R Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur (142)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Tallinna Lastehaigla SA, Lääne-Tallinna Keskhaigla AS, Kuressaare Haigla SA, ..., AS Medicum Tervishoiuteenused (51)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, isikuid, (3)
  4. Aasta: 2018, 2017, 2016, 2015, (4)


 12. TG09 Teenusrühma ''Muud'' kasutus lepingupartnerite lõikes

  Uuendatud: 8.04.2019

  1. Kood ja nimi: MUUD teenused kokku, 3071 Haige ja/või doonorelundi vedu - 1 km, 3072 Vedu lennukiga - 1 tund, 3073 Vedu helikopteriga - 1 tund, ..., 2294K Eriarstiabi ja õendusabi teenuste osutamine kuus (99)
  2. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Jõgeva Haigla SA, Läänemaa Haigla SA, ..., City Hambakliinik OÜ (60)
  3. Näitaja: Ravijuhud, Kordade arv, isikuid, (3)
  4. Aasta: 2018, 2017, 2016, 2015, (4)