1. ERI05 Eriarstiabi kasutus 5-aastaste vanusrühmade ja põhierialade kaupa

  Uuendatud: 30.04.2021

  1. Põhieriala: ERIARSTIABI KOKKU, ..Kirurgia, ..Oftalmoloogia, ..Onkoloogia, ..., ..Erijuhud (11)
  2. Vanusrühm: ISIKUD KOKKU, 0-4_aastased, 5-9_aastased, 10-14_aastased, ..., 85_ja_vanemad (19)
  3. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Näitaja: Isikute arv, Ravijuhude arv, Teenuse summa, (3)


 2. ERI10 RHK-10 diagnoosirühmade kasutus eriarstiabis

  Uuendatud: 18.05.2021

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  2. Diagnoosirühm: KOKKU, A00-B99 Teatavad nakkus- ja parasiithaigused, C00-D48 Kasvajad, D50-D89 Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid, ..., Z00-Z99 Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (22)
  3. Näitaja: Isikud, Ravijuhud, Summa, (3)
  4. Tervishoiuteenuse tüüp: KOKKU, Ambulatoorne, Päevaravi, Statsionaarne, (4)


 3. HVA01 HVA asutuste lepingud ja tegelik töö (alam-ja põhieriala, poolaasta, teenuse tüübi detailsus)

  Uuendatud: 27.06.2019

  1. Aasta: 2018, 2017, 2016, (3)
  2. Raviasutus: HVA HAIGLAD KOKKU, PIIRKONDLIKUD HAIGLAD KOKKU, ...Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, ...TÜ Kliinikum SA, ..., ...Viljandi Haigla SA (26)
  3. Lepingu eriala: ERIARSTIABI KOKKU, KIRURGIA KOKKU, ...Üldkirurgia, ...Lastekirurgia, ..., ...Eriarstiabi kuutasu (51)
  4. Teenuse tüüp: KOKKU, ...Ambulatoorne, ...Päevaravi, ...Statsionaarne, (4)
  5. Periood: AASTA KOKKU, ...I poolaasta, ...II poolaasta, (3)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 4. HVA02 HVA asutuste lepingud ja tegelik töö (poolaasta, põhieriala ja teenuse tüübi lõikes)

  Uuendatud: 17.09.2021

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Põhieriala: ERIARSTIABI KOKKU, ...Kirurgia, ...Oftalmoloogia, ...Onkoloogia, ..., ...Periooditasud (12)
  3. Lepingupartner/ HVA haigla liik: HVA HAIGLAD KOKKU, PIIRKONDLIKUD HAIGLAD KOKKU, ...Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, ...TÜ Kliinikum SA, ..., ...SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (24)
  4. Teenuse tüüp: KOKKU, ,,,Ambulatoorne, ,,,Päevaravi, ...Statsionaarne, (4)
  5. Periood: AASTA KOKKU, ...I poolaasta, ...II poolaasta, (3)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 5. HVA19 HVA asutuste lepingud ja tegelik töö (alam-ja põhieriala, poolaasta, teenuse tüübi detailsus)

  Uuendatud: 27.08.2021

  1. Aasta: 2019, 2020, 2021, (3)
  2. Raviasutus: HVA HAIGLAD KOKKU, PIIRKONDLIKUD HAIGLAD KOKKU, ...Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, ...TÜ Kliinikum SA, ..., ...SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (24)
  3. Lepingu eriala: ERIARSTIABI KOKKU, KIRURGIA KOKKU, ...Üldkirurgia, ...Neurokirurgia, ..., ...Invasiivkardioloogia ööpäevaringne valmisolek (60)
  4. Teenuse tüüp: KOKKU, ...Ambulatoorne, ...Päevaravi, ...Statsionaarne, ...X (5)
  5. Periood: AASTA KOKKU, ...I poolaasta, ...II poolaasta, (3)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 6. HVV01 Haiglavõrgu väliste partnerite lepingud ja tegelik töö (alam-ja põhieriala, poolaasta, teenuse tüübi detailsus)

  Uuendatud: 27.06.2019

  1. Aasta: 2018, 2017, 2016, (3)
  2. Raviasutus: ASUTUSED KOKKU, Aktsiaselts MEDITA BALTICS, Almeda Kliinik OÜ, AS RÄPINA HAIGLA, ..., SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (133)
  3. Lepingu eriala: ERIARSTIABI KOKKU, KIRURGIA KOKKU, …Üldkirurgia, …Uroloogia, ..., …Taastusravi (30)
  4. Teenuse tüüp: KOKKU, …Ambulatoorne, …Päevaravi, …Statsionaarne, (4)
  5. Periood: AASTA KOKKU, I poolaasta, II poolaasta, (3)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 7. HVV05 Haiglavõrgu väliste partnerite lepingud ja tegelik töö (poolaasta, põhieriala ja teenuse tüübi lõikes)

  Uuendatud: 7.05.2021

  1. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Aare Sergo, AARIKA OÜ, Aasa Kliinik OÜ, ..., AJK Kliinik OÜ (173)
  2. Põhieriala: ERIARSTIABI KOKKU, ...Kirurgia, ...Oftalmoloogia, ...Günekoloogia, ..., ...Erijuhud (10)
  3. Teenuse tüüp: KOKKU, ...Ambulatoorne, ...Päevaravi, ...Statsionaarne, (4)
  4. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  5. Periood: AASTA KOKKU, ...I poolaasta, ...II poolaasta, (3)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 8. HVV19 Haiglavõrgu väliste partnerite lepingud ja tegelik töö (alam-ja põhieriala, poolaasta, teenuse tüübi detailsus)

  Uuendatud: 6.05.2021

  1. Raviasutus: LEPINGUPARTNERID KOKKU, AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus, AARIKA OÜ, Aasa Kliinik OÜ, ..., AJK Kliinik OÜ (111)
  2. Lepingu eriala: ERIARSTIABI KOKKU, KIRURGIA KOKKU, ...Üldkirurgia, ...Uroloogia, ..., ...Endoproteesimised (31)
  3. Teenuse tüüp: KOKKU, ...Ambulatoorne, ...Päevaravi, ...Statsionaarne, (4)
  4. Periood: AASTA KOKKU, ...I poolaasta, ...II poolaasta, (3)
  5. Aasta: 2019, 2020, (2)
  6. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 9. LP11: Lepingumahud ja tegelik kasutus 2004-2013 (haiglaliik, lepingupartner, põhieriala)

  Uuendatud: 3.04.2020

  1. Aasta: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2013 (10)
  2. Lepingu põhieriala: ERIARSTIABI KOKKU, ...Kirurgia, ...Oftalmoloogia, ...Onkoloogia, ..., ...Keskostu raviteenused (14)
  3. Lepingupartner: LEPINGUPARTNERID KOKKU, ...HVA HAIGLAD KOKKU, ... ...PIIRKONDLIKUD HAIGLAD KOKKU, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA, ..., OÜ Marieta (310)
  4. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)


 10. LP18 Lepingumahud ja tegelik kasutus põhierialade ja haiglaliikide lõikes

  Uuendatud: 8.10.2021

  1. Aasta: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Haiglaliik: LEPINGUPARTNERID KOKKU, Piirkondlik Haigla, Keskhaigla, Üldhaiglad, kohalik haigla ja taastusravihaigla, Valikupartner (5)
  3. Põhieriala: ERIARSTIABI KOKKU, ..Kirurgia, ..Oftalmoloogia, ..Onkoloogia, ..., ...Periooditasud (12)
  4. Näitaja: Lepingu ravijuhud, Lepingu summa, Tegelikud ravijuhud, Tegelik summa, (4)
  5. Periood: AASTA KOKKU, ..I poolaasta, ..II poolaasta, (3)